Montaj ve Bütün Riskler Sigortası

Montaj sigorta poliçesi; bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada , inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Hızla gelişen teknoloji ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi ile özellikle inşaat ve montaj alanlarında fabrika ve tesislerde yeni yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu yeni yatırımlar gerçekleştirirken montaj sırasında yapılan yanlış bir işlemler, yalnızca işlerin aksamasına neden olmak ve ekipmanlara zarar vermekle kalmaz beklenmedik maddi kayıplara da yol açabilir. İşte bu olası mali kayıpların önüne geçebilmek amacıyla montaj sigortası bir diğer adıyla Montaj All Risk Sigortası, bir gereklilik olarak karşımıza çıkar ve tek bir poliçede birçok riske karşı güvence sağlayarak daha ekonomik ve pratik çözümler sunar. 

Peki, “Montaj sigortası nedir, ne işe yarar?” birlikte inceleyelim.

Makine Montaj Sigortası Nedir?  
Montaj sigortası; montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen sürede ani ve beklenmedik bir olay sonucu meydana gelebilecek risklere karşı güvence sağlayan bir mühendislik sigortası türüdür. Yani şantiye sahasındaki hazırlık malzemelerinin, fabrika, sanayi gibi yapıların, elektrikli parçalarının, ilgili montaj ekipmanlarının ve iş makinelerinin yerleştirilmesi ve monte edilmesi sırasında oluşabilecek hasarları kapsar. Teknik nedenle doğan hasardan insan kaynaklı maddi kayıplara ve deprem, sel, toprak kayması, yıldırım, yangım infilak gibi doğal afet risklerine kadar güvence sağlar. 

Eğer yapılacak olan proje, montaj ve inşaat işlerinin her ikisini de kapsıyorsa yaygın olarak “inşaat montaj sigortası” terimi kullanılmaktadır. 

Montaj Sigortası Teminatları

Montaj sigortası genel şartları doğrultusunda belirlenen teminatları şu şekilde sıralayabiliriz. 

  • Deprem, sel, su baskını, yağmur, kar, fırtına, çığ, sabotaj
  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Toprak kayması ve toprak çözünmesi
  • Şantiye sahasında taşıma sırasında meydana gelen kazalar
  • Uçak çarpması ve uçaktan düşen parçalar
  • İşletme kazaları
  • Dikkatsizlik ve ihmal
  • Elektriksel hasarlar (şerare, kısa devre vb.)
  • Aksi belirtilmediği süre dört haftalık test deneme devresi (ikinci el makineler hariç)
Whatsapp İle Bilgi Al

Diğer Sigortalar

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

Sağlık Poliçesı dahilinde yurtiçinde yatarak tedavi veya ayakta tedavi giderleri limitsiz olarak karşılanmaktadır.
İnşaat ve Bütün Riskler Sigortası

İnşaat ve Bütün Riskler Sigortası

Bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada ,
Zorunlu Hekim Sigortası

Zorunlu Hekim Sigortası

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorunluluk sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler,