DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)

Ülkemiz, bilindiği gibi deprem kuşağında yer almakta ve karşı karşıya olduğu deprem riski karşısında da 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren 587 sayılı "Zorunlu Deprem Poliçesına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye göre binalar kapsama altına alınmıştır.

DASK Kapsamında Yeralan Binalar

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

  • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.


DASK(Deprem) Poliçesı İle Teminat Altına Alınan Rizikolar 

  • Deprem,

  • Deprem sonucu oluşan yangının,

  • Deprem sonucu oluşan infilakın,

  • Deprem sonucu oluşan yer kaymasının direk oluşturduğu zararlar.

Whatsapp İle Bilgi Al

Ev ve İşyeri Sigortaları

Konut Sigortası

Konut Sigortası

Konut poliçeleri ile evinizi, içindeki eşya ve mal varlığınız, bina ve içindekileri eşyaları meydana gelebilecek risklere karşı geniş bir teminat yelpazesi ile güvence altına almaktadır.
Yangın Sigortası

Yangın Sigortası

Bu sigorta ile, işyeri veya konut binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) seçtiğiniz teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz.
İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası

İşyeri Poliçesı , özel veya ticari amaçla işletilen her türlü bina ve benzerî yapıyı, kendiliğinden oluşan yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin oluşturduğu maddi hasarlara karşı korur.