Diğer Sigortalar

Diğer Sigortalar
Montaj ve Bütün Riskler Sigortası

Montaj ve Bütün Riskler Sigortası

Montaj sigorta poliçesi; bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada , inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.
İnşaat ve Bütün Riskler Sigortası

İnşaat ve Bütün Riskler Sigortası

Bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada ,
Zorunlu Hekim Sigortası

Zorunlu Hekim Sigortası

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorunluluk sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler,
Hayat Sigortası

Hayat Sigortası

Hayat Sigortaları, yaşamın beklenmedik sürprizlerine karşı hazırlıklı olmanızı, hayat tersine aksa bile bugün sahip olduğunuz yaşam standardını koruyabilmenizi ve böylece kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almanızı sağlar.
Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortası

Seyahat Poliçesı, yapacağınız yurtdışı seyahatlerinizde beklenmedik sağlık sorunlarında meydana gelebilecek tedavi masraflarınızı karşılamaktadır.
Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

Sağlık Poliçesı dahilinde yurtiçinde yatarak tedavi veya ayakta tedavi giderleri limitsiz olarak karşılanmaktadır.