0380 514 74 74
WhatsApp: 0507 941 57 73
Bizi Takip Edin:

Ev ve İşyeri Sigortaları

DASK (ZORUNLU DEPREM SİGORTASI)

DASK (ZORUNLU DEPREM SİGORTASI)

DASK (ZORUNLU DEPREM SİGORTASI)

Ülkemiz, bilindiği gibi deprem kuşağında yer almakta ve karşı karşıya olduğu deprem riski karşısında da 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren 587 sayılı "Zorunlu Deprem Poliçesına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye göre binalar kapsama altına alınmıştır.

DASK Kapsamında Yeralan Binalar
 

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

  • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.


DASK(Deprem) Poliçesı İle Teminat Altına Alınan Rizikolar 

  • Deprem,

  • Deprem sonucu oluşan yangının,

  • Deprem sonucu oluşan infilakın,

  • Deprem sonucu oluşan yer kaymasının direk oluşturduğu zararlar.